Historie

Naam:
Tijdens de oprichting is na flink brainstormen en een gezellige borrel de naam Devera gekozen voor deze studievereniging. 

Devera was een Romeinse Godheid die bij de geboorte van een kind werd aangeroepen. In de Romeinse mythologie beschermde zij tijdens de bevalling de verloskundige en de barende vrouw/kraamvrouw tegen boze invloeden van buitenaf. Zij werd samen met twee andere Romeinse godheden aangeroepen, Intercidona en Pilumnus.

Er is gekozen voor een naam met een verloskundig mythologische betekenis, omdat wij dit ook terug zagen in de namen van de andere verloskunde studieverenigingen in Nederland. Hiermee hopen wij een stuk verbondenheid te creëren tussen de verschillende opleidingen verloskunde in Nederland.

Logo:

In de baarmoeder is de foetus verbonden via de navelstreng aan de placenta. De navelstreng vormt de verbinding tussen moeder en kind. De uiteindes van de navelstreng die vanaf de foetus loopt heeft dan ook de schematische vorm van de placenta. Via de placenta wordt de foetus gedurende de hele zwangerschap gevoed. De cirkel eromheen staat symbool voor de beschermde omgeving, de (baar)moeder. 

De navelstreng splitst in het logo vanuit de foetus in twee takken, die symbool staan voor de zaadcel en eicel. Deze splitsen zich daarna weer uit tot subtakken, welke de levensboom vormen. De levensboom symboliseert het begin van het leven, de onbevangenheid van de jeugd en de groei van ons als verloskundigen in opleiding.  

Het logo is ontworpen en gemaakt door de Grafico 2020 (Tessel Gervais, Eva de Bruijn en Eline van Veen).

Logo_def_paars.png

Oprichting:

Al vele jaren proberen studenten van de Verloskunde Academie Amsterdam (VAA) een studievereniging op te richten, maar dit is nooit doorgezet. In het voorjaar van 2019 zijn er een aantal studenten met elkaar om de tafel gaan zitten om het te hebben over het oprichten van een studievereniging voor verloskundigen in opleiding in Amsterdam. In deze periode is ook de naam Amsterdamsche Studie Vereniging Devera gekozen. In november 2019 zijn een aantal van deze studenten met een aantal nieuwe eerstejaars studenten actief van start gegaan met de oprichting van A.S.V. Devera.

Sinds 8 april 2020 is A.S.V. Devera officieel gedoopt tot studievereniging, met als eerste bestuur: Willemijn Priester (voorzitter), Tirza van der Veere (secretaris en vicevoorzitter), Karmijn Hilbers (penningmeester), Felicia van Geel (commissaris intern) en Elaine de Wit (commissaris extern). Extra bijzonder is dat het jaar 2020 door de WHO uitgeroepen is tot het jaar van de verloskundige. A.S.V. Devera had in geen beter jaar van start kunnen gaan! 

Echter sloeg dit jaar ook het COVID-19 virus toe, ook wel bekend als het coronavirus, wat voor A.S.V. Devera veel roet in het eten gooide. Geplande evenementen, zoals het openingsfeest en de eerste verloskundig-gerelateerde activiteiten moesten worden afgeblazen en konden pas later worden georganiseerd. Sinds 1 juli 2020 kunnen studenten van de VAA zich aanmelden als lid van A.S.V. Devera.