Bestuur 2023

IMG_7512_2-2.png

Bestuur 2023

Noah Boshuizen (2020) Voorzitter
Lois Van der Horst (2020) Secretaris & Vicevoorzitter
Angelica Masia (2020) Commissaris Extern
Dagmar Oldemans (2020) Penningmeester
Fleur Van Werven (2021) Commissaris Intern

Met trots presenteren wij het bestuur 2023 van A.S.V. Devera! 


Noah Boshuizen (cohort 2020) zal dit jaar functioneren als voorzitter van A.S.V. Devera. Zij is het aanspreekpunt van het bestuur en de vereniging. Ook zal zij de bestuursvergaderingen leiden.

voorzitter@asvdevera.nl 


Foto_Noah_.jpg

Lois van der Horst (cohort 2020) is dit jaar de secretaris. Zij zal het ledenbestand bijhouden, notuleren en verslaglegging doen van de vergaderingen. Ook zal zij de nieuwsbrief, mails en andere stukken schrijven namens de vereniging. 


secretaris@asvdevera.nl 

Foto_Lois.jpg

Dagmar Oldemans (cohort 2020) is dit jaar onze penningmeester. Zij beheert de financiën en financiert de activiteiten die A.S.V. Devera haar leden aanbiedt.


penningmeester@asvdevera.nl 


Foto_Dagmar.jpg

Fleur van Werven (cohort 2021) is dit jaar de commissaris intern. Zij zal samen met de commissies alle interne zaken regelen. Zo zal zij gezellige feesten en borrels organiseren met de feestcommissie en zal ze verloskundig-gerelateerde activiteiten organiseren samen met de academische commissie. 


commissarisintern@asvdevera.nl 

Foto_Fleur.jpg

Angelica Masia (cohort 2020) is dit jaar onze commissaris extern. Zij zal de externe contacten van A.S.V. Devera onderhouden, zoals sponsoren en andere studieverenigingen, zowel als het werven van nieuwe sponsoren. 


commissarisextern@asvdevera.nl 

Foto_Angelica_.jpg